huurprijs en borg

Hoeveel is de huurprijs?
De huurprijs varieert en staat bij het artikel vermeld.
Wilt u een artikel meerdere dagen gaan gebruiken, dan betaalt u een gereduceerd tarief, deze prijzen vindt u bij het artikel onder de keuzeknop "meerdere dagen huren".

Betaal ik ook extra huur voor de dag(en) die het onderweg is?
Het opsturen/terugsturen wordt niet gezien als huur, u betaalt alleen huur voor de dag(en) dat u het artikel huurt en u het op de vooraf vastgelegde retourdag terugstuurt.

Ik heb het gehuurde uiteindelijk niet gebruikt, krijg ik het huurbedrag, de borg en de verzendkosten terug?
Het gebeurt wel eens dat door omstandigheden het gehuurde uiteindelijk niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld doordat een feest wordt afgelast of door ziekte of andere omstandigheden.
Als het gehuurde eenmaal door ons is opgestuurd kan de huur niet meer ongedaan worden gemaakt en bent u, ook als u het gehuurde besluit niet te gebruiken, huur, borg en verzendkosten verschuldigd (borg krijgt u later weer terug).
Als u tijdig annuleert (vóór 10:00 uur op de verzenddag) krijgt u het huurbedrag, de borg en de verzendkosten terug minus € 7,50 reserveringskosten per kostuum.

Hoeveel bedraagt de borg?
De borgprijs staat bij het artikel vermeld.

Waarom moet ik borg betalen?
Borg is het bedrag dat naast de huurprijs van een artikel betaald moet worden, en weer teruggegeven wordt als het gehuurde tijdig, compleet en onbeschadigd wordt ingeleverd. Borg is bedoeld om te voorkomen dat de huurder "vergeet" het gehuurde in te leveren of onzorgvuldig met het gehuurde omgaat.

Moet ik voor een extra kostuum ook borg betalen?
Ja, de borg is per kostuum, ongeacht het aantal kostuums dat u huurt.

Kunnen wij korting/verlaging op de borg krijgen als we meer kostuums huren?
Tot en met 6 kostuums is het niet mogelijk korting/verlaging op borg te geven, de borg is namelijk bedoeld als onderpand. Vanaf de huur van 7 kostuums kunnen wij de borg verlagen. Bij schade/vermissing wordt uitgegaan van de oorspronkelijke borg zonder verlaging.

Wanneer krijg ik de volledige borg terug?
Als u het gehuurde (compleet) op de vooraf afgesproken dag heeft teruggestuurd/teruggebracht en er geen schade of buitensporige vervuiling aan het gehuurde is ontstaan, ontvangt u de volledige borg binnen 3 werkdagen terug.

Wanneer houden jullie (een deel van de) borg in?
. als u het gehuurde later terugstuurt/inlevert dan vooraf afgesproken. Voor elke dag dat u het langer in uw bezit heeft dan vooraf is overeengekomen, wordt een bedrag op de borg ingehouden. Het gehuurde is ons eigendom, het is niet toegestaan het gehuurde te houden.
. als het gehuurde incompleet is teruggestuurd/ingeleverd. U dient dan wel alsnog het vergeten deel naar ons toe te sturen (een deel van het gehuurde houden is niet toegestaan).
. als er schade aan het gehuurde is ontstaan. Wij brengen bij schade herstelkosten in rekening en bij onherstelbare schade zullen wij vervangingskosten in rekening brengen.
. als het gehuurde extra of buitensporig is vervuild, zoals: randen van broek of jurk waarop gelopen is, vlekken van niet te verwijderen aard of extra vervuiling door onzorgvuldigheid. Wij brengen bij extra of buitensporige vervuiling extra reinigingskosten in rekening en bij onherstelbare vervuiling zullen wij vervangingskosten in rekening brengen.
In géén geval is borg een alternatieve koopsom. Kostuums blijven altijd ons eigendom (ook bij vervanging).

Ik ben nu toch al (veel) te laat met het terugsturen, dan kan ik het het kostuum beter houden, want ik heb toch borg betaald?
In géén geval is borg een alternatieve koopsom. Kostuums blijven altijd ons eigendom.
Het gehuurde dient in alle gevallen alsnog gererourneerd te worden, ook al is dat later geworden dan vooraf is overeengekomen. Voor elke dag dat u het langer in uw bezit heeft, wordt een bedrag op de borg ingehouden.
Bij het niet terugsturen van het gehuurde (verduistering) doen wij altijd aangifte bij de politie. Stuurt u het kostuum dus terug, ook al is dit later dan de afgesproken terugstuurdag.

Ik heb het kostuum stukgemaakt/het is extreem vies geworden, dan kan ik het het kostuum beter houden, want ik heb toch borg betaald?
In géén geval is borg een alternatieve koopsom. Kostuums blijven altijd ons eigendom.
Stuurt u het gehuurde dus altijd terug, ook al is het gehuurde kapot gegaan of extreem vervuild. Indien de ontstane schade klein, onopvallend en eenvoudig te herstellen is én wij het een logisch gevolg vinden van het gebruik, zullen wij in veel gevallen niet moeilijk doen over de kosten en deze voor onze rekening nemen. Schade en vervuiling ontstaan door onvoorzichtigheid/onzorgvuldigheid wordt met de borg verrekend. U dient onder alle omstandigheden het gehuurde aan ons te retourneren. Bij het niet terugsturen van het gehuurde (verduistering) doen wij altijd aangifte bij de politie.

Ik ben het kostuum (deels) kwijtgeraakt, dan kan ik het het beter zo laten, want ik heb toch borg betaald?
In géén geval is borg een alternatieve koopsom. Kostuums blijven altijd ons eigendom.
Het is uw verantwoordelijkheid dat een gehuurd kostuum ook weer bij ons terugkomt. Met "het is kwijt" nemen wij geen genoegen. Ander is dit bij een accessoire wat kwijt is geraakt, zoals bv een handschoen. Bij het niet terugsturen van het gehuurde (verduistering) doen wij altijd aangifte bij de politie én dient u de waarde van een nieuw kostuum aan ons te voldoen. Dit variëert tussen de € 40,00 en € 200,00

PRIJSLIJST:
te laat teruggestuurd: 1 of meerdere dagen langer gehouden/gehuurd, zie tarief meerdere dagen huren bij artikel.
(een deel van) het gehuurde kwijtgeraakt: indien mogelijk de aanschafkosten van enkel het accessoire of dát deel wat ontbreekt, anders de aanschafkosten van een nieuw, vervangend kostuum.
knoop aanzetten (knoop is door u bijgevoegd): € 1,50 per knoop
knoop aanzetten (knoop ontbreekt): € 5,00 per knoop
rits kapot (nieuwe rits inzetten): € 17,50
bh-bandje kapot of ontbrekend: € 4,00 per bandje
kleine gaatjes van bv veiligheidsspeld: € 8,00
gaatje tot 0,5 cm: € 10,00
middelgroot gat tot 1 cm: € 15,00
groot gat vanaf 1 cm: € 20,00 óf indien het gat zo groot is, of op een dusdanig opvallende plek zit waardoor het na reparatie té zichtbaar zal zijn en daardoor niet meer geschikt voor de reguliere verhuur: de aanschafkosten van een nieuw, vervangend kostuum (of indien mogelijk dát deel wat vervangen dient te worden).
brandgat: zie de gatprijs hierboven, de bruin/zwart geblakerde rand wordt meegerekend als gat.
scheur goed te repareren, onopvallend na reparatie: € 6,50
scheur opvallend zichtbaar na reparatie: € 15,00
scheur té zichtbaar na reparatie waardoor niet meer geschikt voor reguliere verhuur: de aanschafkosten van een nieuw, vervangend kostuum (of indien mogelijk dát deel wat vervangen dient te worden).
vervuiling bij normaal/zorgvuldig gebruik: € 0,00
Bij normaal/zorgvuldig gebruik is de standaard reiniging voldoende om het na gebruik weer schoon en fris te krijgen. Standaard reiniging zit bij de huurprijs inbegrepen.
vervuiling bij anders dan normaal/zorgvuldig gebruik: afhankelijk van de mate van vervuiling liggen de extra reinigingskosten/vlekkenbehandeling tussen de € 5,00 en € 25,00 (de ene vlek gaat er nu eenmaal makkelijker uit dan de andere, en in het ene kostuum is vervuiling meer zichtbaar dan in het andere). Bij alle vervuiling anders dan normaal/zorgvuldig gebruik zal en een extra reiniging en/of vlekkenbehandeling nodig zijn.
Indien er vlekken in zitten die niet verwijderd kunnen worden, of dat het ondanks extra reiniging/vlekkenbehandeling niet meer schoon genoeg wordt en daarmee niet meer geschikt is voor de reguliere verhuur: de aanschafkosten van een nieuw, vervangend kostuum (of indien mogelijk dát deel wat vervangen dient te worden).
schimmel: de aanschafkosten van een nieuw, vervangend kostuum (of indien mogelijk dát deel wat vervangen dient te worden) Schimmel kan ontstaan als u het kostuum vochtig teruggestuurd. Tussen het moment van verzending en ontvangst kan een vochtig kostuum al snel gaan broeien waardoor het gaat schimmelen. Schimmelvlekken zijn niet te verwijderen.

Voor alle overige schade vragen wij de reparatieprijs op bij de kledingreparateur.
Bij vervanging/aanschafkosten van een nieuw accessoire of kostuum geldt de actuele inkoopprijs inclusief btw en verzendkosten.